دومین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک توسط دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک در تاریخ 16 اسفند ماه  1401در پایتخت صنعتی ایران برگزار خواهد شد. این کنفرانس فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید، دانشجویان، و صنعتگران رشته مهندسی مکانیک را فراهم می‌نماید. بدینوسیله از کلیه پژوهشگران گرامی دعوت می ­شود تا با ارائه مقالات علمی و دستاوردهای صنعتی و پژوهشی خود در زمینه ­های مختلف مهندسی مکانیک (به ویژه آیتم های ذکر شده در بخش محورهای کنفرانس)، با این کنفرانس همکاری نموده و بر غنای آن بیفزایند.

برنامه این کنفرانس شامل سخنرانی کلیدی توسط اساتید برجسته داخلی و خارجی، نشستهای ارائه مقالات، کارگاه های آموزشی تخصصی و نمایشگاه ارائه محصولات فنی و صنعتی هدفمند برای دانشجویان و صنعتگران خواهد بود.