برای پرداخت هزینه کنفرانس، می بایست ابتدا وارد سایت https://erp.arakut.ac.ir شده، گزینه «پرداخت های متفرقه» را انتخاب و سپس از قسمت <<موضوع پرداخت>> گزینه «دومین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک» را انتخاب نمایید. در قسمت «آیتم پرداخت» گزینه مناسب را انتخاب نمایید. پس از آن وارد درگاه پرداخت شده و پرداخت را به صورت آنلاین انجام دهید. پس از پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس، رسید نهایی را ذخیره نموده و در بخش ثبت نام سایت کنفرانس بارگذاری نمایید. دبیرخانه کنفرانس پس از بررسی رسید پرداخت، ثبت نام شرکت کنندگان را نهایی خواهد نمود. لازم به ذکر است که تکمیل بخش «اطلاعات تکمیلی» ضروری نیست.