برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

هزینه های ثبت نام

دانشجویان

2,000,000

ریال
هزینه ارسال هر مقاله مازاد 100 هزار تومان می باشد.

اساتید

3,000,000

ریال
هزینه ارسال هر مقاله مازاد 100 هزار تومان می باشد.

شرکت کننده آزاد

3,000,000

ریال
هزینه ارسال هر مقاله مازاد 100 هزار تومان می باشد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.