- ارائه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران مهندسی مکانیک

- ارائه راهکارهای علمی برای رفع مسائل و مشکلات صنعت

- تقویت ارتباطات موثر و کارا بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با صنعت و جامعه

- فراهم نمودن امکان برقراری ارتباط موثر بین پژوهشگران و صنعتگران