سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

شرکت برق منطقه ای باختر

شرکت برق منطقه ای باختر

شرکت واگن پارس مپنا

شرکت واگن پارس مپنا

شرکت پتروشیمی شازند اراک

شرکت پتروشیمی شازند اراک

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

کارخانه نوآوری آفتاب (کارنا)

کارخانه نوآوری آفتاب (کارنا)