پس برگزاری اولین همایش ملی فناوریهای صنعتی در مهندسی مکانیک در سال 1400 توسط دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک با استقبال گسترده دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان حوزه صنعت، دومین دوره همایش با استعانت از خداوند متعال در 16 اسفند سال 1401برگزار خواهد شد.

اسقرار بسیاری از صنایع بزرگ و مادر و نیز صنایع کوچک متعدد در استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، همچنین وجود مراکز دانشگاهی فعال، شرایط مناسبی را جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و همکاریهای متقابل در توسعه فناوریهای نو و گسترش مراگز تحقیقاتی و تحقیق و توسعه صنعتی ایجاد نموده است و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک تلاس دارد با برگزاری این همایش و مجموعه فعالیتهای مرتبط در راستای توسعه پژوهشهای صنعتی و تعمیق ارتباط موثر دانشگاه و صنعت گام بردارد. بی شک این مهم جز با حمایت و مشارکت پژوهشگران،اساتید، دانشجویان، مدیران و کارشناسان صنایع و همه فعالان حوزه فناوری میسر نخواهد شد.

لذا بدینوسیله ضمن تشکر از همکاری و مشارکت صنایع و دستگاههای اجرایی در برگزای این همایش، از همه پژوهشگران عزیر دعوت می شود تا با ارائه نتایج تحقیقات ارزنده و دستاوردهای صنعتی و پژوهشی بر غنای همایش بیفزایند.

                                                                                                           دکتر حامد دیلمی عضدی

                                                                                                              دبیر همایش